Pogrzeb z ceremoniałem wojskowym w Gdyni

Zakład pogrzebowy Róża z Gdyni od wielu lat organizuje pogrzeby z ceremoniałem wojskowym. Każdy kto choć raz był na pogrzebie wojskowym z pewnością zaskoczony był jego poważnym charakterem i pięknem.

Ceremonie te dedykowane są osobom zasłużonym dla kraju, żołnierzom, weteranom, kombatantom, oraz osobom odznaczonym orderami.

W trakcie takiego pogrzebu mogą pojawić się takie elementy jak salwa honorowa, uroczysta przemowa, kondukt, prezentacja orderów lub warta. Zdarza się, że w pogrzebie wojskowym bierze udział orkiestra wojskowa i poczet sztandarowy. Elementem pogrzebu z ceremoniałem wojskowym może być też warta honorowa, salwa oraz przemowa przedstawicieli wojska lub państwa.

Pogrzeb wojskowy Gdynia
pogrzeby wojskowe w Gdyni - Róża

Wojskowa asysta honorowa

Na gdyńskich cmentarzach bardzo często pogrzeb z asystą wojskową organizowany jest z żołnierzami Marynarki Wojennej. O udziale wojskowej asysty honorowej decyduje dowódca lokalnego garnizonu tożsamego z miejscem pogrzebu lub bezpośrednio minister obrony narodowej.

Zakład Róża z Gdyni organizuje pogrzeby wojskowe, pomaga w wypełnieniu dokumentów i w formalnościach niezbędnych do zorganizowania takiego pogrzebu. W firmie  Róża zadbamy o odpowiednią obsługę uroczystości i odpowiednie zgranie jej z żołnierzami biorącymi udział w asyście.